ВИХРИОМ

13570309_10206860521180511_1731355572_oВихриом е нова универсална енергийна система за самоизцеление, изцеление, подмладяване, изчистване на отрицателни енергийни въздействия и защита от тях на всички нива. Системата е получена от Христо Денев по време на медитация и е развита през втората половина на 2015г. Подходяща е за всички хора, които искат и са отворени да променят живота си. Извършените замервания по Метода за цветен коронен спектрален анализ на Проф. Игнатов показаха уникални резултати. Състои се от четири нива:

Първо ниво – Вихриом целител

Използват се шест символа и мантри. Времетраене на сеанса е седем минути. Може да се работи и на разстояние, с един или повече човека.

vihriom_healer

Второ ниво – Вихриом мастер целител

Работи се с една мантра. Времетраене на сеанса е три минути.Може да се работи на разстояние , както и с няколко човека едновремено.

vihriom_teacher_healer

Трето ниво – Вихриом мастер учител

Работи се с една мантра и един символ! Може да обучава хора в I-во и  II-ро ниво на Вихриом.

vihriom_master_teacher

Четвърто ниво – Вихриом Гранд Мастер

Работи се с един символ и мантра. Може да обучава хора в I-во, II-ро и III-то ниво на Вихриом.

Vihriom_Grand_Master_1000_707